SMI struktūra

SMI struktūra

 

  Silikātu, augsttemperatūras un neorganisko nanomateriālu tehnoloģijas katedra 
Katedras vadītājs: Prof. , Dr.habil.sc.ing. Gundars Mežinskis, tālr.:67089141; e-pasts: gundarsm@ktf.rtu.lv 

  Akmens materiālu konservācijas un restaurācijas centrs

Centra vadītajas p.i.: Pētniece, Mg.sc.ing. Margarita Karpe, tālr.: 28887157, e-pasts: Margarita.Karpe@rtu.lv

  Stikla un keramikas zinātniskās pētniecības laboratorija  
Laboratorijas vadītājs: Dr.sc.ing. Andris Cimmers, tālr.:67615560; e-pasts: cimmers@ktf.rtu.lv 

  Materiālu virsmas morfoloģijas un struktūras analīzes laboratorija
Laboratorijas vadītāja: Dr.sc.ing. Ilona Pavlovska, tālr.: 67089103; e-pasts: pilona@ktf.rtu.lv 

  Nanodaļiņu un nanomateriālu ķīmiskās tehnoloģijas laboratorija 
Laboratorijas vadītāja: Dr.sc.ing. Inna Juhņeviča, tālr.: 67089117; e-pasts: innaju@ktf.

 

 

Latviešu