Nanomateriāli un nanotehnoloģijas

Starptautiskās konferences nanomateriālu jomā

Informācija par pasākumiem

Nanotehnoloģijas konferences: Skatīt lapu

Nanotehnoloģijas konferences - Japānas Ķīmijas biedrības veidots saraksts: Skatīt lapu

Nanomateriālu droša ražošana un lietošana „NANO SAFE”: Skatīt lapu

Nanotehnoloģijas konferences, izstādes un pasākumi: Skatīt lapu

 

Latviešu