Informācija studentiem

 
Silikātu materiālu institūta grāmatu plauktos atrodama vērtīga specializētā literatūra par dažādām tēmām, kas īpaši noderīga būtu studentiem zināšanu papildināšanai un redzesloka paplašināšanai.
 
Sadaļā SMI pieejamā literatūra pa dažādām tēmām uzskaitītas tās grāmatas, kuras pieejamas Silikātu materiālu institūtā gan tā darbiniekiem, gan studentiem.
 
Ja ir radusies vēlme kādu no šīm grāmatām izmantot, jādodas pie grāmatas īpašnieka, kas norādīts iekavās aiz katras grāmatas nosaukuma, un jāvienojas par kārtību, kādā būs iespējams šo grāmatu izmantot.
Latviešu