Konferences

Starptautiskās konferences nanomateriālu jomā

Informācija par pasākumiem

Nanotehnoloģijas konferences: http://www.allconferences.com/Science/Nanotechnology/ 

Nanotehnoloģijas konferences - Japānas Ķīmijas biedrības veidots saraksts: http://www.chemistry.or.jp/kenkyu/confall.html 

Nanomateriālu droša ražošana un lietošana „NANO SAFE”: http://www.nanosafe.org/scripts/home/publigen/content/templates/show.asp?P=70&L=EN

Nanotehnoloģijas konferences, izstādes un pasākumi: http://www.azonano.com/events/events.aspx 

Latviešu