Latvijas zinātnes padomes finansētie projekti

Saistvielu izpēte Latvijas vēsturiskajās būvēs. 2004.-2007.g. Augu valsts materiālu un sola-gela tehnoloģijas izmantošana keramikas ieguvei. 2005.-2008.g. Nanomateriālu ķīmiskās tehnoloģijas un lāzera starojuma radītās struktūras. 2005.-2008.g. Augsttemperatūras putu keramika, izmantojot plazmā sintezētus nanopulverus. 2005.-2008.g. Daudzkomponentu oksīdu nanopulveru sintēzes tehnoloģija un pārstrāde materiālos. 2005.-2008. Starpnozaru projekta „Inovatīvi strukturāli integrēti kompozītmateriāli; dizains, iegūšanas un pārstrādes tehnoloģijas, ilgmūžība” apakšprojekti:

• Nano-, mikro- un makrostrukturēti materiāli uz minerālo izejvielu bāzes. 2006.-2009.g.

• Nanodaļiņu un nanokompozītu ķīmiskās tehnoloģijas. 2006.-2009.g.

Portlandcementa javas ar dažādas izcelsmes smalki dispersu daļiņu piedevu. 2008.g. Latvijas minerālie resursi un inovatīvi funkcionāli materiāli uz minerālo un sintētisko izejvielu bāzes. 2009.-2012.g., finansējums 2009.-2011.g. TiO2 saturoši keramikas materiāli ar fotoelektronu efektu. 2009.g. Nanostrukturētu sola-gēla pārklājumu izstrāde stikla šķiedrām un emaljām. 2009.g. Jaunu un uzlabotu sintētisko un dabīgo materiālu izstrāde, izmantojot ķīmijas tehnoloģijas metodes, 2010.-2012.g., finansējums 2010.-2011.g.

Latviešu