Pieejamās iekārtas

SMI pieejamās iekārtas, materiālu sagatavošanas un apstrādes metodes un to analīzes iespējas SMI

Silikātu, augsttemperatūras un neorganisko nanomateriālu sintēze
 • Augsttemperatūras krāsnis «Nabertherm LH 15/13» temperatūrām līdz 13000C; 
 • «Supertherm HT 16/17» temperatūrām līdz 17500C;
 • Laboratorijas aprīkojums sola-gela tehnoloģijai un iemērkšanas-izvilkšanas pārklājumu ieguves iekārta «KN 4002 KSV NIMA Dip Coater Single Vessel System Small» ar programmnodrošinājumu  KSV NIMA DC software version 3.00
 • Paštaisīta izsmidzināšanas pirolīzes iekārta ar regulējamu izsmidzināšanas atttālumu un maināmiem sprauslas, šķidruma/nesējgāzes plūsmas atruma parametriem. 
 • Cauruļveida krāsns ar garumu 2m un diametru 10cm, 3 atsevišķi kontrolējamām karsēšanas zonām līdz 11000C

Materiālu smalcināšanaveidošana

 • Planetārās ložu dzirnavas «Retsch PM 400» un «Sand»;
 • Ložu dzirnavas «Carl Jäger»;
 • Laboratorijas dzirnavas «Retsch RM 100»;
 • Laboratorijas vakuuma prese «HAENDLE PZVM-8b»;
 • Trīs galda hidrauliskās preses «SPRUT 10/185»;
 • Mālu sajaucējs un ekstrūderis «SHIMPO NRA-04S».

Birstošu materiālu sietu analīze

 • Vibrosijāšanas iekārta «Analissete 3 PRO»;
 • Laboratorijas sietu iekārta «RETSCH Vibratory Sieve Shaker AS 200 digit».

Nano- un mikrodaļiņu izmēru noteikšana, suspensiju, pastu un šķīdumu Z-potenciāla, pH un viskozitātes noteikšana

 • Zeta potenciāla un daļiņu izmēra noteikšanas iekārtas «90 Plus» un «MAS ZetaPALS Brookhaven Instr.»;
 • Viskozimetrs VT550 Thermo Haake Electron Corp. ar sensoru MV-DIN;
 • Mettler Toledo SevenMulti pH-metrs, elektrods InLab® 413;
 • Mettler Toledo SevenCompact konduktometrs, elektrods ar oglekļa sensoru InLab® 731 ISM.

Materiālu ķīmiskā analīze

 • Klasiskā ķīmiskā analīze, liesmas fotometrs «Zenaway».

Materiālu fāžu sastāva, struktūras, virsmas morfoloģijas un porainības analīze

 • Rentgenstaru difraktometrs «Rigaku Ultima +» ar augsttemperatūras kameru, ICDD datu bāzesPDF-4 + 2016PDF-4/Organics 2016 un programmatūra Sleve+2016;
 • IS Furjē spektrometrs «21 Prestige Shimadzu Corp.»;
 • Optiskais stereo mikroskops «Leica M420»;
 • Polarizācijas mikroskops «Leica DM LP» ar «Leica DC» fotokameru, datu apstrādei izmanto programmatūru «Image-Pro Plus 4,5»;
 • Atomu spēka mikroskops «VEECO CP II Scanning Probe Microscope»;
 • Slāpekļa adsorbcijas porozimetrs «Nova 1200 E-Series, Quantachrome Instruments» (porām no 0,35-200nm) un Hg porozimetrs «Pore Master 33 Quantachrome Instruments» (porām no 0,064-950 mkm).
 • Skenējošais galda elektronu mikroskops «Hitachi TableTop Microscope TM3000»
 • Augstas izšķirtspējas lauka emisijas (Šotki) zema vakuuma elektronu mikroskops «FEI Nova NanoSEM 650»

Materiālu termiskā un termomehāniskā analīze, mehānisko īpašību noteikšana

 • Augsttemperatūras derivatogrāfs MOM ar temperatūru diapazonu 1000-15000C;
 • Diferenciāli termiskās un termomehāniskās analīzes iekārta «SETSYS Evolution TGA-DTA/TMA SETARAM» temperatūrām līdz 1750oC;
 • Horizontālais dilatometrs «L76/1600 D»;
 • Bīdes un statiskās slodzes mērīšanas iekārta «Compression Test Plant ToniNorm, ToniTechnik by Zwick». Maksimālā slogošanas jauda 300 kN, programmatūra «Setsoft 2000»;
 • Akustiskā sistēma «Buzz-O-Sonic 5,0» elastības moduļa noteikšanai.

Paraugu sagatavošanas iekārtas optiskajai un elektronu mikroskopijai

 • Tegramin-20 (STRUERS). Automātiska, ar mikroprocesoru kontrolējama iekārta paraugu slīpēšanai un pulēšanai
 • CitoVac (STRUERS). Vakuuma impregnēšanas iekārta
 • Minitom (STRUERS). Paraugu griezšanas iekārta.

Plāno kārtiņu un pāklājumu analīzei

 • Mikrocietības mērīšanas iekārta PMT 3
 • TQC Wolff-Wilborn cietības tests (zīmuļa tests) – aprīkojums pāklājumu skrāpējamības cietības noteikšanai
 • Elektroķīmiskā impedances spektroskopijas iekārtas “Metrohm Autolab” komplekts: potenciostats/galvanostats PGSTAT302N; impedances modulis FRA32M; vājstrāvu modulis ECD; aizverama virsmu šūna RHD.TSCSURF; pX1000 - pH / pX un temperatūras modulis, elektrodi un NOVA programmatūra
Latviešu