Darbinieki

 Vārds, uzvārds

Amats 

Zin. grāds

Kontakti

 Pētniecības virziens

Gundars Mežinskis 

Prof., institūta direktors

Dr. habil. sc. ing.

+371 67089141

gundarsm@ktf.rtu.lv

234. kab.

Sola-gela un nanostrukturētie materiāli

 Laimonis Bīdermanis

Vadošais pētnieks

Dr. sc. ing.

+371 67089217

cimmers@ktf.rtu.lv

238. kab.

Emaljas. Siltumizolācijas būvkeramika

Andris Cimmers 

Institūta direktora vietnieks, vadošais pētnieks

Dr. sc .ing.

+371 67615560

cimmers@ktf.rtu.lv

242. kab.

Siltumizolācijas būvkeramika

Raivis Eglītis Maģistrants, zinātniskais asistents Bc .sc. ing 241. kab.  

Līga Grase 

 Pētniece

Dr. sc. ing.

grase.liga@gmail.com

Ģeopolimēri

Inna Juhņeviča 

Vadošā pētniece, prakt. Docente

Dr. sc. ing.

+371 67089117

innaju@ktf.rtu.lv

231. kab.

Sola-gēla tehnoloģija materiālu izstrādei

Margarita Karpe 

Doktorante, pētniece

Mg. sc. ing.

+371 28887157

marga7@inbox.lv

343. kab.

Akmens materiālu konservācijas un restaurācijas centra vadītājas p.i. Silikātu un saistvielu ķīmiskās analīzes.

Inta Kiriloviča 

Pētniece

Dr. sc. ing.

inta.kirilovica@rtu.lv

343. kab.

Akmens materiālu restaurācija, silikātu un saistvielu ķīmiskā analīze

Darja Larionova Doktorante, zinātniskā asistente Mg. sc. ing.

darja.milinkova@gmail.com

+371 28259319

235. kab.

 
Oskars Leščinskis Doktorants, zinātniskasi asistents Mg. sc. ing 238. kab.  

Lauma Lindiņa 

Pētniece

Dr. sc. ing.

+371 67615560

laumalindina@inbox.lv

Rentgenstaru difraktometriskā analīze

Ludmila Mahņicka-Goremikina

Pētniece

Dr. sc. ing.

mahnicka@inbox.lv

244. kab.

Poraina oksīdu keramika

Ilona Pavlovska 

Institūta zinātniskā sekretāre, vadošā pētniece, lektore

Dr. sc. ing.

+371 67089103

pilona@ktf.rtu.lv ilona.pavlovska@gmail.com

241. kab.

Sola-gēla tehnoloģija jaunu materiālu izstrādei

Artūrs Plūdons 

Pētnieks

 Mg. sc. ing.

+371 67615560

yyy@ktf.rtu.lv

243. kab.

Atomspēka mikroskopija. Skenējošā tuneļmikroskopija

Mārtiņš Randers Doktorants Mg.sc. ing.    

Māris Rundāns 

Doktorants, pētnieks

Mg. sc. ing.

marisr87@inbox.lv

 

 

 

 Gaida Sedmale

Asoc. Prof., vadošā pētniece

Dr. habil. chem.

+371 67089257

gsedmale@ktf.rtu.lv

237. kab.

Jauni augsttemperatūras keramikas materiāli

Janīna Sētiņa 

Vadošā pētniece, docente, Silikātu materiālu testēšanas laboratorijas vadītāja

Dr. sc. ing.

+371 67089257

janina@ktf.rtu.lv

237. kab.

Stikla ķīmija un tehnoloģija. Neorganisko saistvielu (betona) ķīmija. Silikātu materiālu testēšana

Visvaldis Švinka 

Asoc. prof., vadošais pētnieks

Dr. habil. sc. ing.

+371 67615560

svinka@ktf.rtu.lv

245. kab.

Silikātu un oksīdu keramika

Ruta Švinka 

Asoc. prof., vadošā pētniece.

Dr. sc. ing.

+371 67615560

svinka@ktf.rtu.lv

245. kab.

Māli un to izmantošana keramikā

Inta Timma 

Pētniece

Dipl. ing.

+371 67089249

dekanats@ktf.rtu.lv

Diferenciāli termiskā analīze. Termomehāniskā analīze

Laimonis Timma 

Pētnieks

Dipl. ing.

+371 67089217

laimons@ktf.rtu.lv

 244. kab.

Pjezokeramiskie materiāli

Inta Vītiņa 

Vadošā pētniece

Dr. sc. ing.

+371  67089140

vitina@ktf.rtu.lv

343. kab.

Silikātu u.c. materiālu (betoni, ķieģeļi, stikli, cementi) ķīmiskās analīzes un tehniskā palīdzība restaurācijas uzņēmumiem.

Anzelms Zukuls Doktorants, pētnieks Mg. sc. ing.
+371 22431830
235. kab.
SMI mājaslapas administrators
Latviešu