Darbinieki

Vārds, uzvārds Amats Zin. grāds Kontakti Pētniecības virziens
Gundars Mežinskis Prof., institūta direktors Dr. habil. sc. ing.

67089141

Gundars.Mezinskis@rtu.lv

234.kab.

Sola-gēla un nanostrukturētie materiāli

 Andris Cimmers

Institūta direktora vietnieks, vadošais pētnieks

Dr. sc. ing.

andris.cimmers@rtu.lv

242. kab.

Siltumizolācijas būvkeramika

Līga Grase

Docente, vadošā pētniece,  institūta zinātniskā sekretāre

Dr. sc .ing.

Liga.Grase@rtu.lv

240. kab.

SEM izmantošana materiālu struktūras pētījumos

Laimons Paulis Bīdermanis Vadošais pētnieks Dr. sc. ing.

Laimonis.Bidermanis@rtu.lv

238. kab.

Emaljas. Siltumizolācijas būvkeramika

Inna Juhņeviča 

Asoc. prof., vadošā pētniece

Dr. sc. ing.

inna.juhnevica@rtu.lv

268. kab.

Sola-gēla tehnoloģija materiālu izstrādei

Margarita Karpe 

Pētniece

Mg. sc. ing.

margarita.karpe@rtu.lv

343. kab.

Akmens materiālu konservācijas un restaurācijas centra vadītājas p.i. Silikātu un saistvielu ķīmiskās analīzes.

Inta Kiriloviča 

Pētniece

Dr. sc. ing.

inta.kirilovica@rtu.lv

343. kab.

Akmens materiālu restaurācija, silikātu un saistvielu ķīmiskā analīze

Darja Larionova

Doktorante, zin.asistente

Mg. sc. ing.

darja.milinkova@rtu.lv

235. kab.

Sola-gēla un nanostrukturētie materiāli

Oskars Leščinskis Doktorants, zin.asistents Mg. sc. ing.

Oskars.Lescinskis_1@rtu.lv

238. kab.

Poraina oksīdu keramika
Lauma Lindiņa Pētniece Dr. sc. ing.

lauma.lindina@rtu.lv

243. kab.

Rentgenstaru difraktometriskā analīze

Ludmila Mahņicka-Goremikina 

Vadošā pētniece, pēcdoktorante

Dr. sc. ing.

ludmila.mahnicka-goremikina@rtu.lv

240.kab.

Poraina oksīdu keramika

Ilona Pavlovska

Vadošā pētniece, lektore

Dr. sc. ing.

ilona.pavlovska@rtu.lv

243. kab.

Sola-gēla tehnoloģija jaunu materiālu izstrādei

Artūrs Plūdons

Pētnieks

Mg. sc. ing.

arturs.pludons@rtu.lv

243. kab.

Atomspēka mikroskopija, skenējošā tuneļmikroskopija

Mārtiņš Randers

Zin.asistents

 Mg. sc. ing.

martins.randers@rtu.lv

133. kab.

Oksīdu keramika

Māris Rundāns

Doktorants, pētnieks Mg.sc. ing.

Maris.Rundans@rtu.lv

240.kab.

Oksīdu keramika

 Gaida Sedmale

Asoc. Prof., vadošā pētniece

Dr. habil. chem.

gaida-maruta.sedmale@rtu.lv

237. kab.

Jauni augsttemperatūras keramikas materiāli

Janīna Sētiņa 

Vadošā pētniece, docente, Silikātu materiālu testēšanas laboratorijas vadītāja

Dr. sc. ing.

janina.setina@rtu.lv

237. kab.

Stikla ķīmija un tehnoloģija. Neorganisko saistvielu (betona) ķīmija. Silikātu materiālu testēšana

Visvaldis Švinka 

Asoc. prof., vadošais pētnieks

Dr. habil. sc. ing.

visvaldis.svinka@rtu.lv

245. kab.

Silikātu un oksīdu keramika

Ruta Švinka 

Asoc. prof., vadošā pētniece.

Dr. sc. ing.

ruta.svinka@rtu.lv

245. kab.

Māli un to izmantošana keramikā

Inta Timma 

Pētniece

Mg. sc. ing.

67089249

inta.timma@rtu.lv

269.kab.

Diferenciāli termiskā analīze. Termomehāniskā analīze

Laimonis Timma 

Pētnieks

Mg. sc. ing.

Laimonis.Timma@rtu.lv

 244. kab.

Iekārtu pārraudzība

Inta Vītiņa 

Vadošā pētniece

Dr. sc. ing.

inta.vitina@rtu.lv

343. kab.

Silikātu u.c. materiālu (betoni, ķieģeļi, stikli, cementi) ķīmiskās analīzes un tehniskā palīdzība restaurācijas uzņēmumiem.

Santa Lagzdiņa Pētniece Mg. sc. ing.
243. kab.
Materiālu porainības mērījumi
Anete Ansberga Vec.lab.zin.darbā Bak.stud. anete.ansberga@rtu.lv  
Alise Bētiņa Vec.lab.zin.darbā Bak.stud.

alise.betina@rtu.lv

245. kab.

 
Jana Buzhinskaya Vec.lab.zin.darbā Bak.stud.

jana.buzhinskaya@rtu.lv

133. kab.

 
Mairis Iesalnieks Vec.lab.zin.darbā Bak.stud.

mairis.iesalnieks@rtu.lv

235. kab.

 
Armands Maļeckis Vec.lab.zin.darbā Bak.stud.

armands.maleckis@rtu.lv

245. kab.

 
Alise Ozoliņa Vec.lab.zin.darbā Bak.stud.

alise.ozolina@rtu.lv

235. kab.

 
Ilmārs Pokšāns Vec.lab.zin.darbā Bak.stud.

ilmars.poksans@rtu.lv

133. kab.

 
Viktorija Sučevana Vec.lab.zin.darbā Bak.stud.

viktorija.sucevana@rtu.lv

343. kab.

 
Latviešu