Publikācijas 2009. gadā

Publikācijas zinātniskajos žurnālos

1.   Igaune, S., Vitina, I., Timma, I., Lindina, L.. Compability of historical stone materiāls of the Kuldiga brick-vaultbridge across the Venta river and materiāls used in the restoration of the bridge. ChemineTechnologija. 2009, vol. 2, pp. 22-26. ISSN 1392 – 1231.

2.   Merijs Meri, R., Shutka, A., Zalite, I., Bledzki, A.K. Metal oxide mineral filler containing polymer nanocomposites. Solid State Phenomena. 2009, vol. 151, pp. 154-159. ISSN 1012-0394.

3.   Sedmale, G., Cimmers, A., Sedmalis, U., Celms, A. Characteristics of illite clay and compositions for porous building ceramics production. Chemine Technologija. 2009, vol. 2, pp. 18-21. ISSN 1392 – 1231.

4.   Sedmale, G., Hmeļovs, A., Šperberga, I., Plūdons, A., Grabis, J. Hydrothermal synthesis of Al2O3-SiO2-ZrO2(Y2O3) powders and their application for high temperature ceramics.ChemineTechnologija. 2009, vol. 1, pp. 56-60. ISSN 1392 – 1231.

5.   Setina, J., Krage, L., Svare, J., Kirilova, S. Simulation of desalination processes using lime-based mortars. Chemine Technologija. 2009, vol. 1, pp. 30-35. ISSN 1392 – 1231.

6.   Sperberga, I., Sedmale, G., Pludons, A., Hmelovs, A., Steins, I. Contribution of spark plazma sintering to the development of mullite-ZrO2 ceramics. ChemineTechnologija. 2009, vol. 1, pp. 61-65. ISSN 1392 – 1231.

7.   Svinka, R., Svinka, V., Zake, I., Butlers, A. Influence of some additives on the properties of porous alumina ceramic. ChemineTechnologija. 2009, vol. 1, pp. 51-55. ISSN 1392 – 1231.

Publikācijas RTU zinātnisko rakstu krājumā

8.   Bīdermanis, L., Švinka, V., Švinka, R., Timma, I., Lindiņa, L., Cimmers, A. Mālu izejvielu novērtējums šūnainās keramikas iegūšanai. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija. 19. sēj., 2009, 93.-99. lpp. ISSN 1407-7353.

9.   Juhņeviča I., Mežinskis G., Kļaviņa I. Augu valsts materiālu un sola-gēla tehnoloģijas izmantošana keramikas ieguvei. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija. 20. sēj., 2009, 84.-92. lpp. ISSN 1407-7353.

10.  Lūsis R., Vītiņa I., Krāģe L. Sāļu izraisītā porainā akmens materiāla sabrukšana. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija. 19. sēj., 2009, 109.-113. lpp. ISSN 1407-7353.

11.  Sedmale G., Šperberga I., Hmeļovs A., Celms A. Dabas aizsardzībai motivēti keramikas materiāli, pielietojot Latvijas minerālās izejvielas. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija. 19. sēj., 2009, 78.-87. lpp. ISSN 1407-7353.

12.  Sedmalis U. Latvijā jāatjauno sistemātiski pētījumi par zemes dzīļu resursiem un to izmantošanu tautsaimniecībā. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija. 19. sēj., 2009, 7.-10. lpp. ISSN 1407-7353.

13.  Sedmalis U., Šperberga I. Porainu keramzīta tipa materiālu ieguve no kārtainiem silikātiem tos termiski apstrādājot 600-1250°C temperatūras intervālā. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija. 19. sēj., 2009, 88.-92. lpp. ISSN 1407-7353.

14.  Švinka V., Cimmers A., Čertoks S., Švinka R., Bīdermanis L. Poru struktūras veidošanās silikātu keramikas materiālos. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija. 19. sēj., 2009, 100.-108.lpp. ISSN 1407-7353.

15.  Švinka V., Švinka R., Bīdermanis L., Butlers A., Krebs S. Poraina celtniecības keramika bez izdegošām piedevām. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija. 19. sēj., 2009, 114.-121.lpp. ISSN 1407-7353.

 Publikācijas pilna teksta konferenču materiālos

16.  Cimmers, A., Dzelzitis, E., Kresliņš, A., Turlajs, D., Bidermanis, L. Power plants with aquifer thermal energy storage.  Proceedings of the 11th International Conference on Thermal Energy Storage, Stockholm, Sweden, 14-17 June, 2009,  pp. 45-51.

17.  Krage, L., Rozenstrauha, I., Lacere, L., Setina, J., Bajare, D. Influence of particular types of industrial waste additive to the properties of portland cement based mortars. 17. Internationale Baustofftagung IBAUSIL: Tagungsbericht, Band 1, Weimar, Germany 23-26 September, 2009. – s. 1-0667-1-0671.

18.  Merijs Meri, R., Kalnins, M., Kalkis V., Shutka A., Strode S. Magnetic polymer-ferrite nanocomposites: Structure, physical and mechanical properties. Mitech 2009, Prague, The Czech Republic, 25-26 June, 2009, pp. 160-163.

19.  Mezinska I., Mezinskis G. Designing of integrated quality management system. Proceedings of the 5th International Working Conference „Total Quality Management – Advanced and Intelligent Approaches”, Belgrade, Serbia, 31 May -4 June 2009, pp. 297-304.

 Patenti

20.  Bīdermanis, L., Cimmers, A., Švinka, V., Lagzdiņa, S., Švinka, R., Buļa G. Termiskā trieciena izturīga keramika un tās izgatavošanas paņēmiens. LV 13904 B, Latvija, 20.08.2009 (pieteik. nr. P-07-114, 04.10.2007.). Int. Cl: C04B35/565. Īpašnieks: Rīgas Tehniskā universitāte.

21.  Bīdermanis, L., Cimmers, A., Sedmalis, U., Sedmale, G., Šperberga I. Masa keramzīta granulu ieguvei. LV 13905 B, Latvija, 20.06.2009 (pieteik. nr. P-09-27, 17.02.2009.). Int. Cl: C04B38/00; C04B38/06. Īpašnieks: Rīgas Tehniskā universitāte.

22.  Sedmale, G., Šperberga, I., Hmeļovs, A., Sedmalis U. Poru keramika. LV 13933 B, Latvija, 20.08.2009 (pieteikuma nr. P-09-35, 03.03.2009). Int. Cl: C04B35/01; C04B38/02. Īpašnieks: Rīgas Tehniskā universitāte.

23.  Bīdermanis, L., Švinka, V., Švinka, R., Cimmers A. Keramikas tīģelis un tā izgatavošanas paņēmiens. LV 13991 B, Latvija, 20.11.2009 (pieteikuma nr. P-09-104, 04.06.2009). Int. Cl:  B22D41/00; C04B33/32; C04B35/00; C04B35/44; C04B35/565. Īpašnieks: Rīgas Tehniskā universitāte.

Latviešu