Par mums

   1947. gada 1. oktobris ir Silikātu tehnoloģijas katedras (STK) dibināšanas diena un tā ir saistīta ar pirmā katedras vadītāja profesora Jūlija Eiduka vārdu. 1994. gadā pēc tā laika STK vadītāja prof. U. Sedmaļa ierosmes nodibināja Silikātu materiālu institūtu (SMI), kurā sākotnēji iekļāva STK un zinātniski pētniecisko stikla un keramikas laboratoriju. 1999. gadā katedru pārveido par silikātu materiālu tehnoloģijas profesora grupu, kuras vadītājs kļūst prof. G.Mežinskis, kurš 2000.g. tiek ievēlēts SMI direktora amatā. 2007. gadā profesora grupu pārveido par Silikātu, augsttemperatūras un neorganisko nanomateriālu tehnoloģijas katedru, par kuras vadītāju apstiprina prof. G.Mežinski.

   SMI ietilpst Silikātu, augsttemperatūras un neorganisko nanomateriālu tehnoloģijas katedra, Akmens materiālu konservācijas un restaurācijas centrs, Stikla un keramikas zinātniski pētnieciskā laboratorija, Materiālu virsmas morfoloģijas un struktūras analīzes laboratorija un Nanodaļiņu un nanomateriālu ķīmiskās tehnoloģijas laboratorija.

   SMI ir izveidojies par centru, kurā veic sistemātiskus pētījumus par jaunu neorganisku materiālu sintēzi, izpēti un pielietojumu. Šobrīd pastiprināta uzmanība tiek veltīta pētījumiem par jaunu materiālu izstrādi no Latvijas minerālām izejvielām un neorganisko nanomateriālu ķīmijai un tehnoloģijai.

   Silikātu, augsttemperatūras un neorganisko nanomateriālu tehnoloģijas katedrā tiek realizētas bakalaura, maģistra un doktora studijas.

   SMI izveidojušies cieši sakari ar RTU Neorganiskās ķīmijas institūtu, LU Ķīmijas fakultāti un LU Cietvielu fizikas institūtu. Tam ir labi kontakti ar vairākām ārzemju augstākām mācību iestādēm Lietuvā, Vācijā, Itālijā, Dānijā, Zviedrijā un ASV.

Latviešu